Den 19/9 2017 föddes vår E-kull.
e: SE UCH Essmania's Krim.
u: Kvarnsjölidens Prima "Puma"
Båda har hd A, ed 0, patella ua och båda är DWLM fria.